1388 - 2009 گروه كوهنوردي بانوان آربابا

 

گروه كوهنوردي وپياده روي بانوان آربابا شهرستان بانه ، در طي سال چند اردوي تفريحي وزيارتي براي اعضاي گروه تدارك ديده است . براي شركت در اين برنامه ها و اردوها بايد در گروه آربابا عضو شويد . 

 

صفحه اصلي  |  درباره گروه  |  اردوهاي زيارتي وتفريحي  |  گالري عكس گروه  بايگاني برنامه هاي گروه از ابتدا تا امروز