1388 - 2009 گروه كوهنوردي بانوان آربابا

 

اين تصوير مجوزي ميباشد كه گروه كوهنوردي وپياده روي بانوان آربابا در سال 1380 از اداره كل تربيت بدني استان كردستان دريافت نموده اند

 

صفحه اصلي  |  درباره گروه  |  اردوهاي زيارتي وتفريحي  |  گالري عكس گروه  بايگاني برنامه هاي گروه از ابتدا تا امروز